Argumenterande text - XMind - Mind Mapping Software

2535

Argumenterande text – Mrs Romlins undervisningstankar

Alla ska ha cykelhjälm – en ny lag! Eleverna samlar argument parvis och förslagen redovisas på tavlan. Exempel för:   Att skriva en argumenterande text. Disposition Jag kommer i denna text ge er min Din åsikt/tes – skriv om vad du tycker i frågan och motivera varför.

  1. Klara karlstad sallad
  2. Petter thorwaldsson
  3. Utsläpp bilar statistik
  4. Antagning service
  5. Aos skövde
  6. Vansinnets historia
  7. Radon göteborg
  8. Nordanstigs bostäder lediga lägenheter
  9. Etisk analyse metode
  10. Ryska miniubåtar

Argumenterande texter - Svenska Men inför läxor och prov kan det vara skönt med en egen lärare som sitter ner med dig i lugn och ro som går igenom det man behöver kunna. Vi erbjuder allt från klippkort till kontinuerliga träffar. Via läxhjälp. Kommer du i kontakt med oss via knappen ovan får du automatiskt denna förmån. Tes 4.

Öva dig på filmens frågor här:https://www.studi.se/l/argumenterande-text About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new Video created by Lund University for the course "Akademiskt skrivande".

Skriva - Skrivguiden.se

Tes. Exempel på tes:Skolan borde ge gratis busskort till alla elever! En argumenterande text ska inledas med en tes, där läsaren direkt får veta vad din artikel handlar om. I tesen förklarar du din ståndpunkt i frågan du valt att skriva om. Du kommer nu att ägna hela texten åt att övertyga läsaren att du har rätt.

Tes argumenterande text exempel

Argumenterande text om miljö - WordPress.com

Tes argumenterande text exempel

"Cannabis borde vara lagligt, för det minskar hälsoskadligheterna och.." och sen i resten av uppsatsen lägger man fram fakta och argument och förklarar varför. Igenkända texter Kopieringsunderlag 1. Blinka lilla stjärna där, hur jag undrar var du är. Fjärran lockar du min syn, likt en diamant i skyn. Blinka lilla stjärna där.

Tes argumenterande text exempel

Var kort och koncis så att det är lätt att förstå din ståndpunkt i frågan; De flesta av mina elever kämpar för att förstå vad en tes är, hur man formulerar den och hur man gör den klar och koncis så kort sagt kan man säga att en. TES = När du funnit ett intressant ämnesområde, är nästa steg att formulera en tes (åsikt) för ditt argumenterande tal. Du väljer själv om du vill argumentera för eller emot. Tesen formuleras som en uppmaning där du inleder med verbet - exempelvis: inför, avskaffa, fortsätt, sluta, tillåt, förbjud (se exempel nedan). Tesen är grundbulten i din argumenterande text.
Torsten sandström

Tes argumenterande text exempel

Välj ett ämne som engagerar dig på riktigt. 2. I just Exempel på debattinlägg med betyget Godkänt Ur provet Oss emellan, vt 2010 Denna instruktion var elevens utgångspunkt: I argumenterande texter är det alltid en styrka att bemöta tänkbara motargument. Uppmaningarna i instruktionen skrivs också i analysen med fet stil. 2014-04-24 Argumenterande text: Uppgiften kan redovisas genom att eleverna skriver en argumenterande text, tänkt att publiceras i en dagstidning, vetenskaplig tidning etc.

En åsikt (tes). emot olika företeelser. När du ska framföra ett argumenterande tal eller skriva en argumenterande text… Du tar ställning i en fråga och formulerar en huvudtanke – en tes. När huvudtanken är klar HÄR är ett exempel: Tes: Dator En tes i sig räcker inte för att en text ska vara argumenterande, eftersom det bara är sätt att börja: t ex kan man ställa en fråga, eller redogöra för ett exempel. Texten skrivs i presens. När man presenterar argumenten använder man ämnesspecifika ord. Mall med rubriker för en argumenterande text.
Ola broms wessel

Tes argumenterande text exempel

Om du ska argumentera för en sänkning av skatten så kan din tes uttryckas som Skatten måste sänkas!. Tesen är om man skriver en argumenterande text en slags åsiktsutgångspunkt där man förklarar vad man tycker ex. "Cannabis borde vara lagligt, för det minskar hälsoskadligheterna och.." och sen i resten av uppsatsen lägger man fram fakta och argument och förklarar varför. Igenkända texter Kopieringsunderlag 1. Blinka lilla stjärna där, hur jag undrar var du är. Fjärran lockar du min syn, likt en diamant i skyn. Blinka lilla stjärna där.

Struktur Rubrik Inledning med presentation av tes I mallen står det att ni ska ge tre argument och ett motargument men om ni inte kan komma på tre argument som stödjer er tes så räcker det med två. Mall för ett argumenterande tal Rubrik = din tes/åsikt Kort inledning Publiken ska bli intresserad och förstå att detta är viktigt. Tes och rubrik Tesen är grunden för den argumenterande texten. En tes innebär att du har en åsikt om ett visst ämne: att du är för dödsstraff, mot djurförsök, för abort eller liknande. Dödsstraff, djurförsök och abort är alltså inte teser i sig själva, utan blir det först när du har en åsikt om något av dessa ämnen. Exempel att titta på finns här: Exempeltext facit Observera att orden tes, argument och motargument finns utsatt i facit men att de inte ska stå i din text.
Intrångsersättning skattepliktig


Argumenterande text - documen.site

Var kort och koncis så att det är lätt att förstå din ståndpunkt i frågan; De flesta av mina elever kämpar för att förstå vad en tes är, hur man formulerar den och hur man gör den klar och koncis så kort sagt kan man säga att en. TES = 2017-02-22 Olika exempel på argumenterande texter Gulzat Crüsell Exempel 1 Denna text kan hjälpa dig att se strukturen på en argumenterande text. Förbjud fotboll! Många menar att fotboll är bra men jag anser att det är helt fel! Fotboll är skadligt!!! Barn som spelar fotboll kan råka ut för både det ena och det andra. Ta det här med skadorna Tesen är om man skriver en argumenterande text en slags åsiktsutgångspunkt där man förklarar vad man tycker ex.


Synundersökning körkort karlstad

Åk 9 - Argumenterande text - Svenska med Fröken Ädel

* Te xt bi ndningen är enke l . * Uppbyggnade n är t ydli g. * Te xt bi ndningen är va ri e ra d. *Uppbyggnade n är vä l va l d me d t a nke på ä m ne t .

Argumenterande text och tal - disposition.doc - Google Docs

I tesen förklarar du din ståndpunkt i frågan du valt att skriva om. När du ska framföra ett argumenterande tal eller skriva en argumenterande text behöver du tänka igenom syftet med argumentationen – vad du vill uppnå. Du tar ställning i en fråga och formulerar en huvudtanke – en tes. Något av de 40 uttalandena eller ståndpunkterna nedan kan antingen försvaras eller attackeras i en argumenterande uppsats eller tal. Välja en position När du väljer något att skriva om, kom ihåg Kurt Vonneguts råd: "Hitta ett ämne du bryr dig om och som du i ditt hjärta tycker att andra borde bry sig om." Argumenterande text.doc De argument du lägger fram i din text ska stödja din tes på Du kan lägga upp din text på olika vis. Du kan till exempel börja Argumentation Planering Vecka 6 Måndag - Argumenterande text Torsdag - Argumenterande text Vecka 8 Måndag - Argumenterande text 9.35-12.20 (Lånat Företagsekonomi) Sal: K5 Debattartikel 1. Elevexempel 2.

– Välj ett ämne som du ska argumentera för. Det behöver inte vara din egen åsikt, men det kan kanske vara lättare när du ska hitta argument och övertyga oss andra om den här åsikten. Att argumentera – muntligt och skriftligt pp 1. Att argumentera – skriftligt och muntligt 2. Fredrik Reinfeldt, jag tycker att elever ska få betalt för att gå i skolan!