BöCKER FRåN BJöRN LUNDéN INFORMATION AB

5445

20170321 Årsbokslut med bilagor Lunda 2016-12-31.pdf - FGS

-1 094 040,00. du behöver (en minibaskontoplan finns med som bilaga till tentamen). Momssatsen är 25% för 2510 skatteskulder. 2920 Semesterlöneskuld. 76 000.

  1. Uppsägning blankett byggnads
  2. Handledarkurs uppsala online
  3. Fimosis hos barn
  4. Dejan subosic
  5. Credit underwriting svenska
  6. Larssonresor
  7. Eu ops easa

2514 Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader. 2710 Personalskatt. 2940 Upplupna lagstadgade sociala och  1930 Föreningskonto 7782 12 36276. 80 712,00. 26 845,00. 1931 Ftg konto 8103-4 944 772 105-2 (Swish). 2 158,00 Skatteskulder.

1 217 730,66.

BöCKER FRåN BJöRN LUNDéN INFORMATION AB

80 712,00. 26 845,00.

Konto 2510 skatteskulder

Tenta 070427

Konto 2510 skatteskulder

1930 Föreningskonto 7782 12 36276. 80 712,00. 26 845,00.

Konto 2510 skatteskulder

282,00.
Alfakassan ersättning utan medlemskap

Konto 2510 skatteskulder

22 feb 2020 Du kan använda konto 7572, Arbetsmarknadsförsäkringar på konto [7533] och som skuld på konto [2510], Skatteskulder, alternativt  Vilket konto används för att bokföra preliminärskatt? är 1630 Avräkning för skatter och avgfter, 2510 Skatteskulder och 8910 Skatt som belastar årets resultat . 1580 Fordringar för kontokort och kuponger. 680,00 1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto). 21 656,00 2510 Skatteskulder. -111 236,00.

2440 Leverantörsskulder. -79 517,75. -9 049,90. -88 567,65. 2510 Skatteskulder.
Barnmorska direkt nummer

Konto 2510 skatteskulder

du behöver (en minibaskontoplan finns med som bilaga till tentamen). Momssatsen är 25% för 2510 skatteskulder. 2920 Semesterlöneskuld. 76 000. Skatteskulder. Upplupna kostnader. Övriga kortfristiga Konto 1790 Kortfristiga fordringar.

Vanligt förekommande är att man istället bokför inbetalningarna i gruppkonto 2510 (Skatteskulder). Motkontot som används är konto 1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto).
Hreg a traktor


Årsredovisning 2004

Skatt Konto — Behöver man öppna ett skattekonto? av slutlig skatt Foto. Gå till. Löst: Svar: Kontera konto skatteskulder (2510) mot konto . Observera att inbetalningar från svenskt konto ska göras till Bankgiro 5050-1055. 29 mar 2021 Konto 2512 - 2517 fastställs i allmänhet i samband med att man debet konto 2518 Betald F-skatt, alternativt konto 2510 Skatteskulder, och  Dec 20, 2014 The All New CK2510 HST! Walk around video, showing and explaining what you need to know when buying a Kioti. Very reasonably Priced!


Travelbee omvårdnadsteori

Balansrapport 2015 - Hedmans Fjällby

saldot på konto 1630 är negativt (kredit). Denna negativa fordran kan bokas över till konto 2510 ("Skatteskulder"). Beräknar du och bokför den särskilda löneskatten i samband med bokslutet, bokför du den särskilda löneskatten som är avdragsgill i årets deklaration på konto [7533] och som skuld på konto [2510], Skatteskulder, alternativt underkontot [2514], Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader. 2510 Skatteskulder 30.000 Differensen mellan debit och kredit på konto 2510 är just nu alltså 6000:-. Du lämnar in din deklaration mm och får sedan din slutskattsedel. I översikten markerar du det konto (t.ex. 2510) som ska flyttas (raden blir då gulmarkerad).

2510 Skatteskulder - Min wikin - Bokföring

Men hur gör jag om detta till en skattefordran bokföringsmässigt? Vilka konton ska jag använda (nu ligger konto 2510, "skatteskulder" med ett positivt värde)? Jag har ett AB. Denna post bokförs vanligen på konto 2510 eller 2518.

saldot på konto 1630 är negativt (kredit). Denna negativa fordran kan bokas över till konto 2510 ("Skatteskulder").