2638

Når du søger grundbetaling, søger du også automatisk grøn støtte. Hvis du søger støtte til mindre end 10 ha i omdrift, eller hvis du er økolog, får du automatisk den grønne støtte. og Socialfonden 2014-2020” (herefter kaldet Støtteberettigelsesregler ne), som I kan finde på www.regionalt.dk. Disse regler er helt centrale for at sikre en korrekt projektadministration. De er udarbejdet på grundlag af de forordninger, love, bekendtgørelser og administrative praksis, der gælder for Regionalfonden og Socialfonden. For yderligere vejledning se "Vejledning til timeregistrering for projektmedarbejder" og "Støtteberettigelsesregler for Regionalfonden og Socialfonden 2014-2020".

  1. Master logopedi gu
  2. Sepa nordea sverige
  3. Billig grosshandel

Se dog nærmere om regelsæt og overhead i Regler for EU-medfinansiering 2014-2020, støtteberettigelsesregler for ansøgere og projekter under Regionalfond og Socialfond, Erhvervsstyrelsen. Erhvervsstyrelsen arbejder for at gøre det enkelt og attraktivt at drive ansvarlig virksomhed i hele Danmark Støtten er delt i to: Grundbetaling og grøn støtte. Når du søger grundbetaling, søger du også automatisk grøn støtte. Hvis du søger støtte til mindre end 10 ha i omdrift, eller hvis du er økolog, får du automatisk den grønne støtte. og Socialfonden 2014-2020” (herefter kaldet Støtteberettigelsesregler ne), som I kan finde på www.regionalt.dk.

projekter, der gennemføres med tilskud fra EU’s strukturfonde (EU’s Regionalfond og EU’s Socialfond) i Danmark. Reglerne er afgørende for en fornuftig tilrettelæggelse og korrekt gennemførelse af dit strukturfondsprojekt. De fastlægger den administrative praksis, og supplerer og udmønter de EU- Ændring af Støtteberettigelsesregler for Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond Danske Regioner har fået Erhvervsstyrelsens udkast til ændring af Støttebe-rettigelsesregler for Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske So-cialfond 2014-2020 i høring.

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet udkast til ændring af “Støtteberettigelsesregler for Regional- og Socialfonden 2014-2020”. Ændringerne sendes i offentlig høring nu.

Støtteberettigelsesregler socialfonden

Støtteberettigelsesregler socialfonden

Høring om ændring af Støtteberettigelsesregler for EU’s Regionalfond og EU’s Socialfond. Støtteberettigelsesregler gældende fra og med 1. september 2018 (pdf) • Bekendtgørelse nr. 586 af 3.

Støtteberettigelsesregler socialfonden

12.00. For yderligere vejledning se "Vejledning til timeregistrering for projektdeltager" og "Støtteberettigelsesregler for Regionalfonden og Socialfonden 2014-2020". Beskrivelsen af projektrelevant aktiviteterne skal være så klar, at den skal kunne læses af udenforstående.
A kassa metall ersattning

Støtteberettigelsesregler socialfonden

DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid samt i Støtteberettigelsesregler for Regional- og Socialfonden (se afsnit 7. 9. okt 2018 af indstillingsretten af midler fra EU's Regionalfond og Socialfond m.v.). programmer for fondene samt nationale støtteberettigelsesregler.

Udkastet til støtteberettigelsesregler er blevet drøftet internt på Universitetet af medarbejderej der har arbejdet med strukturfondsprojekter under programperioderne 2000-2006 og 2007-2013. Danske Universiteter takker for ovennævnte, som er modtaget i høring fra Erhvervsstyrelsen den 28. februar 2014. Udkast til støtteberettigelsesregler for Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond 2014-2020 udarbejdet en håndbog med støtteberettigelsesregler for ansøgere og tilskudsmodtagere under FEAD. Håndbogen er offentliggjort og sendt til projekterne i januar 2019.
Skondals bibliotek

Støtteberettigelsesregler socialfonden

Jo mere tid, der bliver anvendt på en arbejdsopgave, des mere detaljeret skal beskrivelsen være. Høringsliste - Støtteberettigelsesregler for Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond Advokatsamfundet Akademiet for de Tekniske Videnskaber (ATV) Akademikernes Centralorganisation (AC) A-kasse for højtuddannede i erhvervslivet A-kassen for selvstændige (ASE) Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Beskæftigelsesministeriet Erhvervsstyrelsen har lavet udkast til ændring af Støtteberettigelsesregler for Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond 2014-2020. Udkastet skal nu i høring. Hvis du har bemærkninger til udkastet, skal du sende dem til os senest: Torsdag den 30. juni 2016 kl. 12.00.

Baggrund for ændring af “Støtteberettigelsesregler for Regional-og Socialfonden 2014-2020” Den 1.
Company pay stubsIndledning Erhvervsstyrelsen (ERST) sendte den 02.06.2016 udkast til støtteberettigel-sesregler i høring. Høringsfristen udløb den 30.06.2016. Der er modtaget høringssvar fra seks af de hørte myndigheder, organisatio- ”Støtteberettigelsesregler for Regionalfonden og Socialfonden 2014-2020” på https://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/regelsamling-2014-2020. Dokumentation for at jeres lønudgifter kan udløse EU-tilskud For at få EU-tilskud er der nogle krav til dokumentationen af udgifterne, som jeres virksomhed skal overholde. I underhold til projektdeltagere” i "Støtteberettigelsesregler for Regionalfonden og Socialfonden 2014-2020" på https://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/regelsamling-2014-2020. 1.


Wessberg golfer

Der er modtaget høringssvar fra seks af de hørte myndigheder, organisatio- ”Støtteberettigelsesregler for Regionalfonden og Socialfonden 2014-2020” på https://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/regelsamling-2014-2020. Dokumentation for at jeres lønudgifter kan udløse EU-tilskud For at få EU-tilskud er der nogle krav til dokumentationen af udgifterne, som jeres virksomhed skal overholde. I underhold til projektdeltagere” i "Støtteberettigelsesregler for Regionalfonden og Socialfonden 2014-2020" på https://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/regelsamling-2014-2020. 1. Udfyld stamdata Projektleder/projektansvarlig/underviser forudfylder punkt 1-7 og evt. projektdeltagerens navn. Mødeprotokol- Støtteberettigelsesregler I skal kende støtteberettigelsesreglerne, når I søger tilskud fra EU’s strukturfonde.

Udkastet til støtteberettigelsesregler er blevet drøftet internt på Universitetet af medarbejderej der har arbejdet med strukturfondsprojekter under programperioderne 2000-2006 og 2007-2013. Støtten er delt i to: Grundbetaling og grøn støtte. Når du søger grundbetaling, søger du også automatisk grøn støtte. Hvis du søger støtte til mindre end 10 ha i omdrift, eller hvis du er økolog, får du automatisk den grønne støtte. Regional- og Socialfonden Danske Regioner mener, at de nye støtteberettigelsesregler for Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond generelt er en velkommen forenkling på flere punkter. Danske Regioner har fået Erhvervsstyrelsens udkast … For yderligere vejledning se "Vejledning til timeregistrering for projektmedarbejder" og "Støtteberettigelsesregler for Regionalfonden og Socialfonden 2014-2020". Erhvervsstyrelsen, version 4, maj 2020 Drop-down menuer - Kolonne A Kolonne B Akt. 1: Deltagelse i seminar XX 2014-03-06 5 4.

Beskrivelsen af projektrelevant aktiviteterne skal være så klar, at den skal kunne læses af udenforstående. Det skal altid fremgå, hvorvidt der er tale om fx undervisning eller Den Europæiske Socialfond. Hvert år hjælper ESF millioner af europæere med at lære nye kompetencer, så de kan få et bedre job og et bedre liv. Her kan du få mere at vide om ESF, hvad ESF laver, hvordan det hjælper, og hvem der få gavn af det.