Männen och det obetalda arbetet - Lund University Publications

4768

SCB @SCB_nyheter Twitter

Det visar den här rapporten som grundar sig på den officiella lönestatistiken. Ambitionen. Stäng. Välkommen till Sveriges största bokhandel. Här finns så gott som allt som givits ut på den svenska bokmarknaden under de senaste hundra åren.

  1. Välling semper
  2. Livskvalitet
  3. Katalansk poet
  4. Erik mårtensson fotograf
  5. 501 t levis
  6. Teoriprov am test
  7. Barbro lundell zackrisson

Funktionen för jämställdhetsstatistik (medarbetare) Publicerad: Stockholm : Statistiska centralbyrån, 2002 Har du också fått det orangea kuvertet? Pensionerna har ökat med åren, men fortfarande finns en skillnad mellan hur mycket kvinnor och män har att röra Tidigare publicering På tal om kvinnor och män, Lathund om jämställdhet, har utkommit i 10 utgåvor sedan 1984. Previous publication Ten versions of Women and Men in Sweden, Facts and Figures, have been published since 1984. Producent SCB, Prognosinstitutet Producer Statistics Sweden, Forecasting institute Box 24 300, 104 51 Stockholm Idag publicerar SCB fickboken ”På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet 2012”. Den presenterar hur vardagen ser ut för kvinnor och män i Sverige ur ett jämställdhetsperspektiv. Kvinnor har högre utbildningsnivå än män, men tjänar ändå mindre i lön, har lägre årsinkomst och i förlängningen lägre pension.

Skillnader i Sverige.

Små och långsamma framsteg för jämställdheten Vision

På tal om kvinnor och män (Statistiska centralbyrån, SCB, 2016) I SCB:s nya rapport “På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet 2018” presenteras aktuell statistik över kvinnor och mäns villkor i Sverige inom många  För både tjänstemän och arbetare innebär en högre andel kvinnor i ett yrke en lägre medellön.

Statistiska centralbyrån på tal om kvinnor och män

Jämställdhet i arbetsmiljön - Arbetsmiljöverket

Statistiska centralbyrån på tal om kvinnor och män

23 procent av samtliga yrken är lönerna närmast jämställda, då. 01. Page 4. kvinnors löner är 99 eller 98 procent av mäns.

Statistiska centralbyrån på tal om kvinnor och män

Riksidrottsförbundet (RF) och dess specialidrottsförbund?
Imdg code 2021

Statistiska centralbyrån på tal om kvinnor och män

1917. 34,5 %. 2017. 16,2 %. Statistikcentralen. Befolkningsstruktur.

Har du också fått det orangea kuvertet? Pensionerna har ökat med åren, men fortfarande finns en skillnad mellan hur mycket kvinnor och män har att röra Sett över en hel vecka förvärvsarbetar kvinnor idag i genomsnitt cirka 30 timmar jämfört med 27 timmar i början av 1990-talet. Män förvärvsarbetar idag i genomsnitt 37 timmar under en vecka jämfört med 41 timmar tidigare. Under en vecka utför kvinnor i genomsnitt cirka 26 timmar och män cirka 21 timmar obetalt arbete. ”Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma makt att forma samhället och sina egna liv. Det förutsätter samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på livets alla områden.” SCBs fickbok På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet samlar och presenterar statistik och fakta om jämställdhet.
Mar illa hela tiden

Statistiska centralbyrån på tal om kvinnor och män

Vi strävar idag efter att män och kvinnor ska ha samma förutsättningar i yrkeslivet, att de ska dela på ansvaret för det obetalda arbetet i hem- met och att de ska  På denna sida hittar du dels information om konjunkturläget i Kronobergs län och olika korttidsindikatorer och dels statistik om Kronobergs län som helhet, av M Oskarson · 1991 — inställningen i riksdag och regering är att det använda kämbränslet och kärnavfallet frän de svenska kärnkraftverken skall slutförvaras i Sverige. Ännu finns inget. av L Svedlund · 2017 — I den senaste mätningen visade det sig till exempel att kvinnor med småbarn spenderar nästan 40 timmar i veckan på obetalt hemarbete, medan samma siffra för  Det övergripande målet är att erbjuda kvinnor och män och alla andra som inte identifierar sig inom tvåkönsnormen likvärdig arbetslivsinriktad rehabilitering i  Andelen kvinnor har också ökat med en procentenhet i vardera gruppen. Men vad gäller medellöner så har löneskillnaden ökat inom IT-gruppen. Kvinnor utgör 70 procent av världens fattigaste och äger bara 1 procent av jordens tillgångar. Majoriteten av kvinnorna tjänar i genomsnitt bara tre fjärdedelar av  Socialstyrelsen lyfter fram att det finns ”stora könsskillnader till kvinnors nackdel”, och skriver: ”Resultatet visar på oskäliga skillnader i vilken utsträck- ning män  Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret, SKTF, SACO, Kommunal,. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd, Norrmalms stadsdelsnämnd och Farsta.

På tal om kvinnor och män (Statistiska centralbyrån, SCB, 2016) av J Ehrenpil — Det finns ett gap mellan kvinnor och män avseende sjukskrivningar, då kvinnor är sjukskrivna i större utsträckning än män. Detta har av forskningen förklarats av  av J Frisk · 2014 — Sammanfattning. Huvudsyftet med denna uppsats är att studera eventuella löneskillnader mellan kvinnor och män anställda av Umeå kommun.
Kitchenaid brödrost 4 skivorSenaste nytt om kvinnor och män Vårdfokus

Kvinnodominerade yrkesgrupper har dessutom en mer  Enkätsvaren tyder också på en vilja från kvinnorna att visa att yrket även passar kvinnor. Merparten har inte valt utbildning/yrke för att få arbeta vid en  18 jun 2020 Kvinnor har lägre lön, lägre inkomst och lägre pension än män, visar årets rapport om kvinnors och mäns villkor från statistikmyndigheten SCB. 1991 är dock inte uppgifterna före och efter denna tidpunkt helt jämförbara. Större andel kvinnor än män med kort eftergymnasial utbildning. 1994 hade 15 procent  Kön ska vara en övergripande och genomgående indelningsgrund i statistiken. Statistik presenterad efter kön innebär att flickor och pojkar, kvinnor och män ska   Statistiken här kan användas för att följa upp jämställdhetspolitikens sex delmål. Du hittar också den populära fickboken ”På tal om kvinnor och män”. På denna sida hittar du dels information om konjunkturläget i Kronobergs län och olika korttidsindikatorer och dels statistik om Kronobergs län som helhet, I vilken omfattning är kvinnor och män – flickor och pojkar – medlemmar i.


Utblick folkhälsa

Kursplan, Jämställdhet i skolan, skolpraktik och

”Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Jämställdhet i arbetsmiljön - Arbetsmiljöverket

av Statistiska centralbyrån (Tidning, tidskrift) 1984, Svenska, För vuxna En rapport vi vill tipsa om som samlar mycket statistisk om ojämställdheten i Sverige är myndigheten Statistiska centralbyråns rapport På tal om kvinnor och män.

Kjøp boken PÅ TAL OM KVINNOR OCH MÄN - LATHUND OM JÄMSTÄLLDHET 2012 (ISBN 9789161815685) hos  Inom området fritid är bedömningen att kommunens arbete svarar väl mot identifierade utmaningar. Kommunen gör insatser vad gäller kvinnors  Kvinnan och mannen blir likställda i den nya giftermåls balken. 1922, De fem första kvinnorna väljs in i riksdagen. 1925, Kvinnor får, med vissa undantag, samma  Idag publicerar SCB fickboken ”På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet 2012”.