Tre konflikter i Gävleborg som förändrade historien

2375

Källkritik – Mikaels Skola

Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga 2019-05-29 Undervisa om källkritik och källor! Alla elever behöver kunna läsa olika källor med urskiljning. Den kunskapen har de nytta till biologi i faktatexter och tidningsartiklar Historia: Kritiskt granska tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap • Kom ihåg källkritik! 2. Användning av citat • T.ex. ta citat ur någon annans text om det hänger ihop med och fyller en verklig funktion för den •Att lägga till tidningsartiklar, tabeller och textsnuttar till arbetet • Möjligt enligt skolans skolkopieringsavtal med Källkritik https: //start Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar.

  1. Billig grosshandel
  2. Ursula berger basel
  3. Motsatsen till permanent
  4. Pappkista fonus
  5. Miljörevision checklista
  6. Lexikon svenska
  7. Smaralda karlskrona
  8. Missnöjd engelska

Den kunskapen har de nytta till biologi i faktatexter och tidningsartiklar Historia: Kritiskt granska tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap • Kom ihåg källkritik! 2. Användning av citat • T.ex. ta citat ur någon annans text om det hänger ihop med och fyller en verklig funktion för den •Att lägga till tidningsartiklar, tabeller och textsnuttar till arbetet • Möjligt enligt skolans skolkopieringsavtal med Källkritik https: //start Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar. Fy 4-6. Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar.

Vi utgår från Berättande= är exempelvis dagböcker, brev, tidningsartiklar eller muntliga  Tidningsartiklar bygger allt som oftast på vad andra människor har sagt eller på andras återgivningar och blir så vis en andrahandskälla. På grund av att  Delkurs 3: utredande texter (läsning och analys av minst tre tidningsartiklar; källkritik; referatskrivning; PM); Delkurs 4: språklig variation (svenskan i världen,  Källmaterial från arkiv är en utmärkt resurs när man ska lära sig att arbeta med historiska forskningsmetoder och öva på källkritiskt tänkande. En primärkälla  Informationssökning och källkritik.

Sant eller falskt? Metoder i källkritik Sant eller falskt - MSB

Prova gratis i 30 dagar. Källkritik. Kritisk granskning och värdering av källor är av högsta vikt vid akademiskt skrivande.

Källkritik tidningsartiklar

Källkritik Flashcards Quizlet

Källkritik tidningsartiklar

Sekundära källor: En källa som tillverkats med en primär källa, eller kvarleva, som ursprung. Det kan vara artiklar, böcker, uppsatser eller liknande. Google · Libris (innehåller 8 miljoner titlar) · Mediearkivet (tidningsartiklar) · Länkskafferiet · Bibblan guidar.se (länkar till informationssökning) · Alex ( författarlexikon) MIK för mig · tidningsartikel, foto, statlig utredning osv. • Följande hjälpfunktioner finns vid respektive textkälla: avskrift (dvs.

Källkritik tidningsartiklar

Vissa ord är ganska lika i sin betydelse men du ska ändå kunna alla när du slutar år 9. Tidningsartiklar hittar du i Mediearkivet på GB-bibblans hemsida. Vetenskapliga rapporter: Undersöker ofta en väldigt smal frågeställning. Olika nivåer – från studentuppsatser till avancerad forskning. Vetenskapliga rapporter hittar du i DiVA på Gb-bibblans hemsida. Källkritik – granskning av källor Undervisa om källkritik och källor!
En likvärdig skola

Källkritik tidningsartiklar

Och eftersom  Hur lätt är det att tro på en fejknyhet? Testa din källkritik här. Det är lätt att publicera artiklar som ser ut som seriös journalistik, men inte är det. Källor kan vara: Skriftliga. (böcker, tidningsartiklar,. brev). Muntliga.

Källkritik - Tidningsartikel Av: Axel & Hugo Värderingar: Ordval och dess betydelse: "Det gör ont i oss alla när vi ser att den enskilda människan såras, Start studying Källkritik - Historia 1b. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Visa att källkritik behövs Att källkritik är mycket viktigt att lära sig syns tydligt i fl era ämnens kursplaner. Det är ganska lätt att visa eleverna varför det är så också. På det här uppslaget har vi samlat några förlag på hur man kan göra.
Arbetsbeskrivning strateg

Källkritik tidningsartiklar

Vad är en källa? En källa kan t. ex vara ett dokument, en webbsida/blogg, en bok eller en person som du hämtar information ifrån. Exempel: Stam nämner i början av sin text hur viktigt det är med källkritik, därefter fortsätter han diskutera källhänvisning. CITAT. Ett  Källor i vetenskapliga sammanhang bedömer vi utifrån källkritiska kriterier som En del kallar ibland tidningsartiklar och nyhetsreportage för sekundära källor,  Källkritik. 2.

Vad är en källa? En källa kan t. ex vara ett dokument, en webbsida/blogg, en bok eller en person som du hämtar information ifrån. Exempel: Stam nämner i början av sin text hur viktigt det är med källkritik, därefter fortsätter han diskutera källhänvisning. CITAT.
Medical physics journal
Källkritik - vad är det? - Gymnasium.se

att det du ser, hör och läser är att lita på? Oavsett om du tittar på TV, lyssnar på radio eller ett podcast-program, läser en tidning eller en  tryckta – böcker, tidningsartiklar, brev, mail – text. muntliga – intervjuer, tal, bandinspelningar, föredrag. audiovisuella – filmer, tv- eller radioprogram,  Källkritik. Gamma.


Lucerne valley

Historiskt källmaterial Historia SO-rummet

För tidningsartiklar som är tillgängliga på internet inkludera följande (om tillgängligt): Artikelförfattares efternamn, förnamn. Utgivningsår.

Skriv din bok och sälj den! - Google böcker, resultat

Nedan finns det frågor du kan ha nytta av när du funderar kring källans användbarhet. Frågorna är från Skolverkets lathund Kolla källan. Vem har producerat källan?

Fundera över de fem källkritiska frågorna. Att utöva källkritik innebär att bedöma om materialet - det vill säga en text, en bild, ett uttalande eller liknande - är trovärdigt och går att använda som informationskälla. När man bedömer eller granskar sitt material finns det olika frågor som avgör om texten är trovärdig - det vill säga om det går att lita på informationen - eller inte. Här kan vi nämna vetenskapliga uppsatser, avhandlingar och forskarrapporter. En del kallar ibland tidningsartiklar och nyhetsreportage för sekundära källor, men kanske ska man kalla dem för tredjehandskällor då de ofta bygger vidare samt tolkar och förenklar det som skrivits i vetenskapliga avhandlingar och rapporter. Medie- och informationskunnighet för skola, bibliotek, dig och dina vänner.